• info@krimpenpresents.nl

In Het kontakt: ‘Koninklijk concert’ in aula Krimpenerwaard College

Het concert staat in het teken van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Er is aandacht voor het nationale en lokale erfgoed, zoals de strijd tegen water en de metaalindustrie in deze regio.�Voor de gelegenheid schrijft Matthias van Nispen tot Pannerden een nieuwe compositie voor koperorkest met uitgebreid slagwerk. Tijdens het concert zijn er videobeelden te zien die iets te maken hebben met het thema van het concert.## GastoptredenNiet alleen Concordia treedt op. Er is een gastoptreden van het geronommeerde showorkest Het Groot Niet Te Vermijden, onder aanvoering van Louis Kockelmans. Arrangeur Alex Zwijgers schrijft een zevental arrangementen die door Concordia met Het Groot Niet Te Vermijden gezamenlijk worden uitgevoerd. De twee jeugdorkesten en de Melody en Percussieband treden met de fanfare op tijdens deze nostalgische show, die wordt ontwikkeld met dirigent Rob Sloekers van Concordia samen met Krimpen Presents. Het concert levert een bijdrage aan de viering van 200 jaar Koninkrijk in ons land, daartoe opgeroepen door het Nationaal Comit�.## InlijvingDe viering begon in november 2013. Het was toen tweehonderd jaar geleden dat Nederland, na de inlijving bij Frankrijk, zijn onafhankelijkheid herkreeg. Nederland maakte daarmee een nieuwe start als eenheidsstaat. De Prins van Oranje keerde terug en werd in Brussel ingehuldigd als Koning Willem I. Op 30 november 2013 werd de landing van Willem I nagespeeld op het strand van Scheveningen. Dat spektakel was te zien op de televisie.