Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het verlenen van toegang tot het evenemententerrein en het registreren van het aantal bezoekers van het evenement.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden: Voor- en achternaam en E-mailadres

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.

Partners